Het diëtistisch consult (vijfde druk)

Anke Leibbrandt, Lieve Penseart, Heleen Scholten, Emine Turkeli, Marlies Verweij

Boek
Het diëtistisch consult (vijfde druk)
cover23-05-2022

ISBN 9789089538239

Druk 5 | Boom uitgevers Amsterdam | 228 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Gezondheidszorg > Gezondheid > Voeding en Diëtetiek

In Het diëtistisch consult staan de competenties centraal die je als diëtist nodig hebt voor de beroepsrol van behandelaar; de cliëntgebonden beroepsuitoefening. De competenties omvatten een integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude, benodigd bij het uitvoeren van de diëtistische behandeling. Het diëtistisch handelen kenmerkt zich door zowel communicatieve, methodische als technische vaardigheden, die geïntegreerd aan bod komen in dit boek.

In deze leermethode ligt de focus op het aanleren van de vaardigheden binnen een tweegesprek door:

  • een goede hulpverleningsrelatie op te bouwen uitgaande van het samenwerkings- of participatiemodel;
  • de dieetbehandeling op methodische wijze voor te bereiden, uit te voeren, te evalueren, bij te stellen en af te ronden;
  • gedragsverandering te bewerkstelligen met behulp van motivational interviewing en coaching;
  • te reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen en dit op basis hiervan verder te ontwikkelen.


Deze vijfde druk is geheel herzien en geactualiseerd. Het 'model van het diëtistisch consult' is aangepast met nadruk op het cyclisch proces. Tevens is er een observatielijst toegevoegd voor de algemene gespreksvaardigheden. Ook de bijbehorende website www.hetdietistischconsult.nl is geheel herzien en bevat onder meer oefenopdrachten, video's en observatielijsten. Hier kan de student verschillende fasen van een diëtistisch consult bestuderen en oefenen, en zichzelf toetsen. Voor docenten is er een docenthandleiding beschikbaar en een studentvolgsysteem bij de opdrachten.

Het diëtistisch consult is primair bedoeld voor studenten Voeding en Diëtetiek. Daarnaast kan het worden gebruikt door in de beroepspraktijk werkzame diëtisten, ter ondersteuning van stagebegeleiding.

cover23-05-2022

ISBN 9789089538239

Druk 5 | Boom uitgevers Amsterdam | 228 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Gezondheidszorg > Gezondheid > Voeding en Diëtetiek

In Het diëtistisch consult staan de competenties centraal die je als diëtist nodig hebt voor de beroepsrol van behandelaar; de cliëntgebonden beroepsuitoefening. De competenties omvatten een integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude, benodigd bij het uitvoeren van de diëtistische behandeling. Het diëtistisch handelen kenmerkt zich door zowel communicatieve, methodische als technische vaardigheden, die geïntegreerd aan bod komen in dit boek.

In deze leermethode ligt de focus op het aanleren van de vaardigheden binnen een tweegesprek door:

  • een goede hulpverleningsrelatie op te bouwen uitgaande van het samenwerkings- of participatiemodel;
  • de dieetbehandeling op methodische wijze voor te bereiden, uit te voeren, te evalueren, bij te stellen en af te ronden;
  • gedragsverandering te bewerkstelligen met behulp van motivational interviewing en coaching;
  • te reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen en dit op basis hiervan verder te ontwikkelen.


Deze vijfde druk is geheel herzien en geactualiseerd. Het 'model van het diëtistisch consult' is aangepast met nadruk op het cyclisch proces. Tevens is er een observatielijst toegevoegd voor de algemene gespreksvaardigheden. Ook de bijbehorende website www.hetdietistischconsult.nl is geheel herzien en bevat onder meer oefenopdrachten, video's en observatielijsten. Hier kan de student verschillende fasen van een diëtistisch consult bestuderen en oefenen, en zichzelf toetsen. Voor docenten is er een docenthandleiding beschikbaar en een studentvolgsysteem bij de opdrachten.

Het diëtistisch consult is primair bedoeld voor studenten Voeding en Diëtetiek. Daarnaast kan het worden gebruikt door in de beroepspraktijk werkzame diëtisten, ter ondersteuning van stagebegeleiding.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.