Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld (derde druk)

Van signalering tot besluit

Linda Douma, Medi Hoes

Boek
Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld (derde druk)
cover11-03-2020

ISBN 9789024426867

Druk 3 | Boom uitgevers Amsterdam | 324 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Psychologie en Psychiatrie > Hogere sociale studies > Social Work
Psychologie en Psychiatrie > Hogere sociale studies > Sociologie

Deze uitgave is bedoeld voor beroepskrachten en studenten die in hun (beoogde)

werkveld te maken kunnen krijgen met kinderen, volwassenen en gezinnen waarbij

(vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het boek biedt

achtergronden, praktische handvatten en informatie zodat beroepskrachten dit

tijdig kunnen signaleren en er adequaat op kunnen reageren. De vele casussen in

het boek maken de theorie inzichtelijk.

 

In het boek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat verstaan we onder kindermishandeling en huiselijk geweld en wat zijn de oorzaken en gevolgen ervan?
 • Welke signalen kunnen duiden op kindermishandeling en huiselijk geweld?
 • Welke beroepshouding is nodig om deze signalen te herkennen en hoe ga je het gesprek aan met het slachtoffer er en de dader?
 • Welke stappen kan of moet je nemen? De (vernieuwde) Verplichte Meldcode komt hierbij ruim aan bod.
 • Loverboy-problematiek en eergerelateerd geweld.
 • Hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland.

 

In deze derde druk zijn de meest recente cijfers, inzichten en ontwikkelingen opgenomen met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld (inclusief seksueel misbruik, ouderenmishandeling, eergere lateerd geweld en loverboyproblematiek). Er is bovendien aandacht voor de verant woordelijkheid van gemeenten, de inzet van (sociale) wijk-/ buurtteams, de taken van Veilig Thuis en gecertifi ceerde instellingen en het toevoegen van een afwegingskader aan de verplichte meldcode. Ook zijn er een aantal nieuwe werkcasussen opgenomen.

 

Op www.handelenbijkindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl zijn extra werkcasussen, video’s en achtergrondmateriaal beschikbaar. Voor docenten zijn er powerpointpresentaties en een docentenhandleiding.

 

cover11-03-2020

ISBN 9789024426867

Druk 3 | Boom uitgevers Amsterdam | 324 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Psychologie en Psychiatrie > Hogere sociale studies > Social Work
Psychologie en Psychiatrie > Hogere sociale studies > Sociologie

Deze uitgave is bedoeld voor beroepskrachten en studenten die in hun (beoogde)

werkveld te maken kunnen krijgen met kinderen, volwassenen en gezinnen waarbij

(vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het boek biedt

achtergronden, praktische handvatten en informatie zodat beroepskrachten dit

tijdig kunnen signaleren en er adequaat op kunnen reageren. De vele casussen in

het boek maken de theorie inzichtelijk.

 

In het boek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat verstaan we onder kindermishandeling en huiselijk geweld en wat zijn de oorzaken en gevolgen ervan?
 • Welke signalen kunnen duiden op kindermishandeling en huiselijk geweld?
 • Welke beroepshouding is nodig om deze signalen te herkennen en hoe ga je het gesprek aan met het slachtoffer er en de dader?
 • Welke stappen kan of moet je nemen? De (vernieuwde) Verplichte Meldcode komt hierbij ruim aan bod.
 • Loverboy-problematiek en eergerelateerd geweld.
 • Hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland.

 

In deze derde druk zijn de meest recente cijfers, inzichten en ontwikkelingen opgenomen met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld (inclusief seksueel misbruik, ouderenmishandeling, eergere lateerd geweld en loverboyproblematiek). Er is bovendien aandacht voor de verant woordelijkheid van gemeenten, de inzet van (sociale) wijk-/ buurtteams, de taken van Veilig Thuis en gecertifi ceerde instellingen en het toevoegen van een afwegingskader aan de verplichte meldcode. Ook zijn er een aantal nieuwe werkcasussen opgenomen.

 

Op www.handelenbijkindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl zijn extra werkcasussen, video’s en achtergrondmateriaal beschikbaar. Voor docenten zijn er powerpointpresentaties en een docentenhandleiding.

 

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.